Home >> Ukuniga NEDA-kunik >> Havaktin Ilauyulu

Havaktin Ilauyulu

NEDA-kuni Havaktin

Hal Timar

Tukimuaktitiyi

exdir@nunavuteda.com

Nunavumi Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Katimayin

1104B Inuksugait Plaza Phase II

Titiraqaqvikmi Qiyuqun 1990

Iqaluit, Nunavut  XOA OHO

Hivayautaa:  (867) 979-4620

Kayumiktukun:  (867) 979-4622

info@nunavuteda.com

Ilaliutiyumaniruvin Nunavumi Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Katimayini, qaritauyamin ayikuhiuginarialik Ilauyumayunin Uktutauyuq.

Pagahuyun ilauyutin qanuriniginik:

Tamaini Ilauliriarun

Tamaini Ilauliriarun akmaumayuq Manikhakhiurutinik Pivalianikun Atanguyanun (EDO-guyun) taja havaktun Nunavumi Hamliuyuni.  Ilauyun Akiligakhaa: akiituq

Inuum Ilauyum Ulauyutaa

Inuum ilauyum ilauyutaa akmaumayuq inuknun ikayuqtunik NEDA-kun iniqtirumayainik piyutigiyainiklu.  Ulauyum Akiligakhaa:  $50.00.

Havakviuyumin Ilauyum Ulauyutaa

Havakviuyumin Ilauyum Ulauyutaa akmaumayuq manikhakhiuqtunun, timiuyunulu, kavamanilu havakviuyunun ahiinulu havakviuyunun timiuyunik ikayuqtunik NEDA-kun iniqtirumayainik piyutigiyainiklu.  Ilauyum Akiligakhaa: $100.00.

Iniqhimayun uktutin qaritauyakun tuyuutaulaqtun uvuga info@nunavuteda.com uvaluniin kayumiktukun uvuga (867)979-4622. Mamiana qauyipkariafikni pilimagitugun atukiutiyutinik naunaipkutinuanik akiliutikhanik ilauyutinun akiligakhanik taja.  Mamaihuktugun una niamginainiganik.

 

EDO-guyun Uqaqvikhanik Atiqaqviuyuq

Havakviuyunin Ilauyun

 • Qikiqtaalukmi Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Kuapariisiuyuq

 • Qitiqmiuni Nunagiyauyuni Hivunikhaqatiarutin

 • Carrefour-kun Nunavumi

 • Qitiqmiuni Inuit Katimayin

 • Kivaliqni Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Igluqpak

 • Kakivakuni Katimayin

 • Nunavumi Pulaqtuliqiyin

 • Nunavumi Hanauyaqtin Miqhuqtilu Katimayin

 • Nunavumi Manikhaqhiugutinin Atukiqtitiyin Kuapariisiuyuq

 • Kanatami Nunavumilu Manikhaqhiurutinun Ikayuqtuivik Igluqpak

 • Havakviuyuq Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Aulaqtuliqiyilu - Kavamanin Nunavumi

 • Manikhaqhiurutinik Pivaliayun Katimayin Kanatami

 • Manikhaqhiurutinik Pivaliayun Katimayin British Columbia-mi

 • Manikhaqhiurutinik Pivaliayun Katimayin Ontario-mi

 • Nova Scotia-mi Katimayin Aviktuqhimayuni Pivalianikun Ataniqtuiyun

 • Manikhaqhiurutinik Pivaliayun Katimayin Alberta-mi

 • Saskatchewan-mi Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Katimayin