Home >> Events >> CARFAC Hanauyaqtu Niuviakhautqikhaqnia Pilagut Uuktugut Piyauyumanianut Webinar

CARFAC Hanauyaqtu Niuviakhautqikhaqnia Pilagut Uuktugut Piyauyumanianut Webinar

CARFAC pihimayai kingulliit 5 ukiut atugahuaqtitninut apkuat Hanauyartit Niuvgutautqikhaqninik Pilagutit (ARR-ngi). Una maligaqnut pilagut pilagutauyuq takukhauninik hanauyaqtit pitaqninik akiliqtaunit atuni havagiyai niuvgutautqikhangangata inungnut atquhugit nalauttagaunit akittuqpaliaplugit niuvigaqvikni maniliugutinutluniit niuviqvikmi. CARFAC atugahuaquyai tapkuat 5% tamaitnut pilaqtunut tuklianit niuvgutaunit niuviqni hanauyat akiliqtaulutik hanauyaqtimun. CARFAC pihimayai atugahuaquyaqtik tapkunanga 69 ilaplugit nunaqyuanit piqaqtunit piquyanut tapkuninga ARR-ngi. Una uuktugut taimangat atiliuqtauyuq tapkunanga Kavamatkut Nunavut (Januari 2012) tapkuatlu nunaliuyut Kangiqhiniqmin (Aipuru 2014). 2013-mi, Piquyaq C-516 hatqiqtat tamna ARR-ngi tapkununga Kanatamiuni Maligaliuqtiqyuanut.
 
Tamna webinar hatqiqtitauyuq taphumanga April Britski, CARFAC-kut Ataniuyuq Hivuliqti piyaulaqlu quyagitnaq.
 

 

Event_Date: 

Tuesday, February 17, 2015