Home >> Community >> Gjoa Haven

Gjoa Haven

Last Updated: 

06, 2014

Nunaliuyut tuhagakhai

Nunaliuyut Tuhagakhait

Uqauhiq: 

  • Qaplunaatun
  • Inuktitut

Pilaqnia: 

  • Tingmit
  • Umiarpak
Tugagut Tuhagakhait

Tugagaq Inuk: 

Senior Administrative Officer

Hivayaut: 

867-360-6500

Qagitauyakkuqvia: 

Fax-kut: 

867-360-6163
Inigiya

Nunaliuyuq Avikhimania: 

  • Kitikmeot

Hanimun: 

68 38'08.000" N

Tukimun: 

95 51'01.000" W
Tuhagakhai hilamun hilagiyauyumutlu

Average Yearly Temperature: 

-22.86
Atuqtauvaktut Tatqiq Tamaat Unnaqni

Januari: 

-31.20

Fibruari: 

-31.00

Matyi: 

-24.80

Aipuru: 

-16.20

Mai: 

-5.90

Juni: 

4.40

Julai: 

12.20

Aagasi: 

8.70

Saptaipa: 

2.00

Aktuupa: 

-7.20

Nuvipa: 

-19.30

Tisaipa: 

-26.90

Aturpakniqhat Ukiumun Qanniqnia: 

110.00cm

Aturpakniqhat Ukiumun Nipalliqnia: 

7.60cm

Inugiakniit

Inugiakniit

Inugiaguhit: 

1 064

Inugiaguhit Ilavalliani: 

10.80%
Arnait Angutit Aviktauni

Angutit: 

51.6

Arnait: 

48.4
Ukiunginut Avikhimani

0 - 14: 

38.50%

15 - 24: 

19.70%

25 - 34: 

15.00%

35 - 44: 

12.70%

45 - 54: 

7.00%

55 +: 

7.00%
Havaktut

Havaktut: 

43.90%

Havangittut: 

29.60%
Hunauninut Avikhimanit

Hanayit: 

10.80%

Kiinauyaliqutit Igluqpaligiyitlu:: 

2.70%

Hiniktaumavit: 

8.10%

Hanayit: 

0.00%

Piqaqnit Pivaliatitni: 

0.00%

Niuviqvit/Niuviakhaqvit: 

14.90%

Inuligiyit Kivgaqtit/Kavamatkungittun: 

5.40%

Pulaagaqtuliginiq Ilitquhitlu: 

0.00%

Aulagutit: 

0.00%

Ahii: 

31.10%
Maniliugutit Naunaipkutai

Atuqpakniqhat Maniliugutit: 

41,600

Havagutit

Angiyut Havagutitlu Kititaunit

Qaphiuni kilaamitat Tuapait Apqutit : 

7.50km

Uyaqiugaq: 

0.00km

Tuhaumatyutit: 

  • Qagitauyakkugut
  • Hivayautit Alguyait

Imaq/Anait: 

K-12 Ilihaqviit: 

Quqshuun Illihakvik
Mittaqvik

Hilaqyuaqmiunut Mittaqvik: 

Takiniqpanga Mittaqviuyuq: 

1 415.00m

Mittaqviuyuq Qanugittunia: 

  • Tuapaliat

Mittaqviup Naunaipkuta: 

YHK
Inuliqutit Kivgaqtutit

Inuliqutit kivgaqtutit: 

Alcoholics Anonymous
Counselling
Kiinauyaliqutit Kivgaqtutit

Kiinauyaqaqvit Havakvit: 

None

Co-op Kiinauyaliqutit Kivgaqtutit: 

Yes
Kavamait

Nunataguayumi Kavamatkut Aapisit: 

Nanminilgit

Nanminilgit Kititauni
Katutyiqatigit Kititauni

Anginiqhamik Havaktitiyi: 

Hamlet of Gjoa Haven

All

Gjoa Haven

Nunaliuyuni Havagiyai