Home >> About Neda >> Katimayini Hivuliqhuqtin

Katimayini Hivuliqhuqtin

NEDA-kuni Katimayini Hivuliqhuqtin kivgaqtuiyun tamainik pigahuni aviktuqhimayuni Nunavumi, aviktuqhimayuni kanatamilu ikayuqtigiinin nunagiyauyuni manikhaqhiurutinik pivalianikun.

Katimayin ilauyuqaqtun ukuniga:

Manikhaqhiurutinik Pivalianikun Atanguyanik Kivaliqnin, Qitiqmiunin, Tununganin Qikiqtaalukmi Hivuraanilu Qikiqtaalukmi aviktuqhimayunin; Kivgaqtuqtin ukunanga Manikhaqhiurutinik Pivaliayun Katimayinin Kanatami (EDAC-kunin) Katimayinulu Hivumun Aulavaaliriagani Nunaqaqaqtun Pivalainiginik Atanguyan (CANDO-kun); ukualu Ilikuuqtun Ilagiyauyunin Ilauyuq.

 

2014-min 2015-mun Katimayini Hivuliqhuqtin

Ikhivautalik:

Jim MacEachern - Qitiqmiunin Kivgaqtuqti

Tuklia Ikhivautalium

Sarah Maniapik - Ilikun Ilauyuni Ilauyuq

Titiraqti - Maniliqiyilu:

Keith collier - Kivaliqnin Kivgaqtuqti

Hivuliqhuqti:

David Grant - Hivuraanin Qikiqtaalukmin Kivgaqtuqti

Hivuliqhuqti:

Clare Kines - Tununganin Qikiqtaalukmin Kivgaqtuqti

Hivuliqhuqti:

Cheri Kemp-Long - EDAC-kunin Kivgaqtuqti

Hivuliqhuqti:

Inuqagituq - CANDO-kunin Kivgaqtuqti